Со тек на време се се менува, нема исклучок ни кај брендовите. Добро познатите компании покажуваат како тие се грижат за нивните клиенти не само со ажурирање и новитети на нивните производи туку и со модифицирање на нивните логоа со тек на време. Во продолжение селектиравме 15 примери кои ќе ви покажат како изгледале некогаш а како изгледаат сега логоата на неколку познати компании: